Reports

Ofici de l'Ajuntament de L'Hospitalet dirigit al de Barcelona demanant compensacions a canvi de cedir part del terme municipal

There are no relevant reports for this item