Pidelaserra e Hijos

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Pidelaserra e Hijos

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història de la institució

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Propietaris d'una fàbrica de negre de fum a l'Hospitalet.

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Organisme relacionat

Pidelaserra Brias, Antonio

Identificador de l'organisme relacionat

Tipus de relació

family

Dates de la relació

Descripció de la relació

La raó social Pidelaserra e Hijos és successora de l'activitat de Antonio Pidelaserra Brías.

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment