Informes

Plànol de parcel·la propietat de Justo Arús Oliveras afectada per la nova alineació del camí de la Riereta, tram comprès entre el carrer Provença i la plaça dels Ferrocarrils Catalans

There are no relevant reports for this item