Informes

Plànols dels terrenys propietat de Immobiliària "Can Serra SA" que es cedeixen a l'Ajuntament per a edifici públic

  •