Informes

Pla de seguretat i salut per l'adequació de les instal·lacions elèctriques del col·legi públic Pau Vila, Centre la Torrassa, fundació Pere Mitjans (casa Boleda), centre de serveis socials Collblanc-Torrassa, centre infantil Naranjos i col·legi públic Pere Lliscart

There are no relevant reports for this item