Informes

Pla especial de reforma interior de revisió del Pla Parcial Can Serra, modificat segons impugnacions i recollides les observacions de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona segons acord del 31/03/1977

There are no relevant reports for this item