Informes

Plànols de l'estat actual de les noves alineacions de l'illa entre els carrers Fabregada, Passatges Roses, carrer Generalísimo Franco (segons Pla Parcial sector Centre)

No hay informes relevantes para este ítem