Rapports

Plànols de l'estat actual de les noves alineacions de l'illa entre els carrers Fabregada, Passatges Roses, carrer Generalísimo Franco (segons Pla Parcial sector Centre)

Il n'y a pas de rapports pertinents pour cette pièce.