Informes

Plànols projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l'edifi adossat al molí paperer del centre cultural Tecla sala. 1 ª fase enderrocs, consolidació estructural i lavabos

No hay informes relevantes para este ítem