Prats i Sanfeliu, Josep

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Prats i Sanfeliu, Josep

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història de la institució

Josep Prats va néixer a l’Hospitalet el 23 de’agost de 1869 i fou secretari de l’Ajuntament durant vint-i-cinc anys, del 1899 a 1924. Era conegut popularment com en Pepet Lau.
L’abril de 1930 es va inaugurar un carrer amb el seu nom. Va ser una persona molt popular i amant del teatre, va actuar com a actor i com a director a la ciutat.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Funcionari municipal i actor

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

MARCÉ I SANABRA, Francesc: Hospitalencs d’Ahir. Ateneu de Cultura Popular. L’Hospitalet, 1994.
MARCÉ I PIERA, Matilde: Cop d’ull als motius de l’Hospitalet. Ateneu de Cultura Popular L’Hospitalet, 1991.

Notes de manteniment