Informes

Projecte d'ordenació i urbanització de la zona d'us públic prevista pel sector del Pla Parcial Collblanc-Torrassa entre els carrers General primo de Rivera, Farnés, passatge Amat i Llobregat. Anul·lat

There are no relevant reports for this item