Simón Sanchís, Vicente

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Simón Sanchís, Vicente

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1953-

Història de la institució

Vicente Simón Sanchis va néixer a l’Hospitalet el 30 d’abril de 1953. Va realitzar estudis primaris i aviat es va posar a treballar. Es va implicar dins del Centre Social de La Florida on va desenvolupar diverses activitats.
Va participar a les Classes d’Alfabetització d’Adults, en els Cine Fòrums, a la Biblioteca i va ser redactor del “Boletín Informativo del Centro Social La Florida”. Va estar molt actiu en els anys de la transició.
Va marxar a residir a Sant Andreu el 1973.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Conductor

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment