Informes

Sol·licitud d'ampliació dels carrers situats als terrenys dels senyors José Feliu Gusinye i altres del barri de Santa Eulàlia, projectats al Pla General de la Ciutat, instada per diversos veïns de la ciutat

There are no relevant reports for this item