Torres i Carol, Joan

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Torres i Carol, Joan

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

194

Història de la institució

Joan Torres Carol va néixer a l’Hospitalet dins una família de propietaris agrícoles i menestrals. Va cursar estudis d’enginyeria industrial i va participar a la vida cultural i associativa de la ciutat.
Va militar des dels anys de la transició al Partit dels Socialistes de Catalunya i fou regidor de l’Ajuntament de Barcelona i més tard va passar a treballar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on ha tingut diferents càrrecs de responsabilitat com Tinent d’Alcalde de la via pública o president de l’Entitat Metropolitana de Transport.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Enginyer industrial

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

VV.AA: 5 Anys de Converses a l’Ateneu II. Ateneu de Cultura Popular.

Notes de manteniment