Col·lecció 023 - Casino del Centre / Casino Nacional

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 902-023

Títol

Casino del Centre / Casino Nacional

Data(es)

 • 1899 - 1983 (Creation)

Nivell de descripció

Col·lecció

Volum i suport

Àrea de context

Nom del productor

Casino del Centre

Història del productor

Història arxivística

Dades sobre l'ingrés

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

DOCUMENTACIÓ FUNDACIONAL:


 • 4 plànols del projecte de reforma del casino, realitzats per l’arquitecte Manuel Puig Janer de data d’octubre de 1939
 • Exemplar dels "Estatutos del Casino Nacional", 4/10/1941.
 • (Fotocòpia) carta de F.Oliveras Bo al Registrador de la Propietat amb data de 29/1/1964 juntament amb la de l'escriptura registrada de la propietat de la casa a nom de F. Oliveras Bo, 17/2/1964.

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE:


 • Llibre de Caixa, 1939.
 • Pressupost de la Casa de Francisco Obiols, 13/4/1940.
 • Pressupost de l'Orquestra Monterrey per la seva actuació, 26/7/1940.
 • Rebut d'un pagament del Centre a la Vda. de Pedrerol, 19/8/1940.
 • Contracte-factura del "Conjunto de Jazz Felix y su Orquesta" al Casino per la seva actuació, 9/9/1940.
 • Contracte-factura del "Conjunto de Jazz Felix y su Orquesta" per la seva actuació, 14/10/1940.
 • Contracte-factura del "Conjunto de Jazz Felix y su Orquesta" per la seva actuació, 29/11/1940.
 • Llibre de Caixa, 1942- set. 1951.
 • Llibre de Socis, 20/10/1942.
 • Factura de "La Dalia Blanca", 11/8/1944.
 • Factura del "Taller de figuras Rafael Tonietti", 15/8/1944.
 • Factura del "Taller de figuras Rafael Tonietti", 15/8/1944.
 • Rebut de "La Dalia Blanca", 16/8/1944.
 • Rebut manuscrit, 17/8/1944.
 • Rebut de Jaume Mauri, 17/8/1944.
 • Rebut de Monteys Hnos., 17/8/1944.
 • Rebut de Monteys Hnos., 18/8/1944.
 • Rebut manuscrit, 18/8/1944.
 • Rebut de la Societat General d'Autors d'Espanya, 20/8/1944.
 • Rebut de A. Bonvehi, 20/8/1944.
 • Rebut de Conjunto Musical Antonio Tarragona, 20/8/1944.
 • Rebut de Joan Arús, 20/8/1944.
 • Rebut Vda. Pedrerol, 21/8/1944.
 • Rebut Vda. Pedrerol, 21/8/1944.
 • Rebut Vda. Pedrerol, 23/8/1944.
 • Rebut Claudio Sanfeliu, 24/8/1944.
 • Rebut Domingo Viusà, 26/8/1944.
 • Full de despeses de la Festa Major de 1944.
 • Full Liquidació per la confecció del programa de la Festa Major de 1944, 5/9/1944.
 • Llibreta registre de "Palcos y Butacas" Festa Major, 1945.
 • Rebut de la FE-JONS al Casino, 21/7/1945.
 • Rebut de J.Arús, 22/6/1947.
 • Llibreta registre despeses, agost 1947.
 • Rebut Gràfiques Inicial, 14/8/1947.
 • Rebut M.Serrano, 14/8/1947.
 • Rebut Autocars Julià, 14/8/1947.
 • Rebut manuscrit de A. Vega, 16/8/1947.
 • Rebut, 16/8/1947.
 • Rebut Bar La Rambla, 17/8/1947.
 • Rebut de J. Mauri (2 Fulls), 18/8/1947.
 • Rebut A. Parera, 19/8/1947.
 • Rebut J.Arús, 19/8/1947.
 • Rebut manuscrit, actuació Orquestra Luís R., 19/8/1947.
 • Rebut de la Societat General d'Autors d'Espanya, 19/8/1947.
 • Rebut actuació Orquesta Planas, 19/8/1947.
 • Rebut Domingo Viusà, 20/8/1947.
 • Rebut Vda. Pedrerol, 20/8/1947.
 • Declaració jurada a la Junta Local de Protección de Menores de les entrades venudes a la Festa Major, 22/8/1947.
 • Declaració jurada a la Junta Local de Protección de Menores de les entrades venudes a la Festa Major, 22/8/1947.
 • Rebut J. Campreciós, 23/8/1947.
 • Rebut Vda. de Gramundi, 26/8/1947.
 • Rebut Claudio Sanfeliu, 27/8/1947.
 • Rebut Junta Local de Protección de Menores, 6/9/1947.
 • Rebut Junta Local de Protección de Menores, 6/9/1947.
 • Programa ingressos Festa Major 1947.
 • Full Festa Major, 1947.
 • Full amb el planell del teatre per les funcions Festa Major, 1947.
 • Rebut manuscrit, 17/8/1949.
 • Rebut manuscrit, 17/8/1949.
 • Foli amb dades econòmiques sobre la Festa Major, 1951.

Documentació sense data:


 • Pressupost de Cassadó y su Orquesta per la seva actuació.
 • 6 Fulls de llibreta amb llistats de persones i quantitats, manuscrits a llapis.
 • Llista mecanografiada de persones i quantitats relacionades.
 • Llista de persones i xifres, manuscrita a ploma.
 • 16 Fulls de llibreta amb comptes, manuscrits.
 • Rebut Angel Valentin.
 • Full de llibreta petita amb llistat de persones.
 • 2 Fulls amb dades despeses.
 • Sobre de l'entitat utilitzat per fer comptes.
 • Full amb comptes diversos.
 • Rebut Auxilio Social.
 • Rebut amb diferents pagaments (Sr. Mariano).
 • Full de llibreta amb llistat de despeses, manuscrit a llapis.
 • Rebut manuscrit de Pedro Esperanza.
 • Rebut pagament Sr. Mariano del Gobierno Civil.
 • Full de llibreta amb comptes, manuscrit a llapis.
 • Full de llibreta amb llistat de persones que deuen diners, manuscrit.
 • Full resum del Programa de la Festa Major.
 • Llistat dels socis i les aportacions fetes.

CORRESPONDÈNCIA:


 • Carta convidant a l'Alcalde als actes amb motiu de la Festa Major, 18/8/1899.
 • Instància demanant autorització per celebrar una reunió per aprovar els estatuts d'una societat cultural, 28/6/1939.
 • Instància sol•licitant autorització reunió constitutiva de la Junta Directiva, 28/7/1939.
 • Carta de la Falange a J. Pedrerol, 8/8/1939.
 • Carta dirigida al Delegat Local de Auxilio Social, 27/2/1940.
 • Carta manuscrita de l'Orquestra Continental oferint els seus serveis, juliol 1940.
 • Carta de "Auxilio Social" convidant Missa commemorativa, 25/10/1940.
 • Carta del Col•legi de San Antonio convidant a una festa organitzada en favor dels damnificats per inundacions, 8/11/1940.
 • Nota en paper del Centre amb constància d'activitats administratives, 23/11/1940
 • Carta de la Junta de la Obra Parroquial, 28/11/1940
 • Carta del Centre Catòlic sol•licitant la cessió de la sala de festes de l'entitat, 28/11/1940.
 • Carta de la Junta de l'Obra Parroquial, novembre 1940.
 • Carta manuscrita de la Central Nacional Sindicalista convidant a diferents actes, 7/12/1940.
 • Carta de la "Delegación de Organización Juvenil de la Falange" , 13/12/1940.
 • Carta al delegat Local de O.J. concedint la utilització de la sala de l'Entitat per una vetllada teatral, 19/12/1940.
 • Carta al president del Centre Catòlic notificant la cessió de la sala de l'entitat per una representació teatral, 19/12/1940.
 • Carta del Patronato Local de Homenaje a la Vejez, 12/4/1941.
 • Carta del conserge del centre demanant augment de sou, 20/4/1941.
 • Carta de resposta a la demanda del Patronato Local de Homenaje a la Vejez, 25/4/1941.
 • Carta resposta a l’augment de sou sol•licitat pel conserge de l'entitat, 25/4/1941
 • Full informatiu de FE-JONS, 17/8/1944.
 • Invitació de l'Alcalde als actes de la Festa de l'Arbre, 13/3/1957.
 • Carta del Centre Catòlic convidant a l'entitat als actes de la festa Major, 8/8/1957.


 • Invitació al sopar d’aniversari adreçat a nom de Clara Parramon de setembre de 1998
 • Programa del 125è. Aniversari de l’entitat d’octubre de 1998
 • Targeta que conté el menú del 125è aniversari de data 24/10/1998
 • Felicitacions de Nadal.

Publicacions


 • Llibre enquadernat de tapes dures amb Exemplars de la Revista del Casino "Circular", Núm. 1 nov. 1947 al Núm. 13 nov. 1948
 • 1 exemplar, Separata del BIM. any XIX, Núm.: 75, 3er trimestre 1972.
 • Retall de premsa. Article sobre la història de l'entitat aparegut al Núm.: 373, any VIII d’El Tot Hospitalet del 6 al 12 de juny de 1992.

Hi ha documentació d'aquesta entitat al Fons d'Hemeroteca.

CARTELLS i PROGRAMES


 • Cartell-programa de la Festivitat de San Roque. Representació de "D.Lucas del cigarral", 1899.
 • 2 Cartells-programa d'actes, 21/2/1926
 • (Fotocòpia) actes de la Festa Major d'Hivern, 1927.
 • Cartell "La puntillaire Catalana", 25/1/1930
 • Cartell anunciador "La mare eterna", 26/4/1930
 • 3 Exemplars del Programa d'actes d'Homenatge a Joan Pallarès, 1 i 2 de juny de 1940.
 • Programa de la 1a. Exposició de Belles Arts, del 15 al 22 d'agost de 1948.
 • Cartell anunciador concert de la Coral Santa Eulàlia, 3/4/1949. (* Núm.:704)
 • Programa de la 2a. Exposició de Belles Arts, del 15 al 21 d'agost de 1949
 • (Fotocòpia) del Programa de mà del Festival Artístic amb motiu del Centenari de la fundació de l'Institut de les Franciscanes, 6/3/1960.
 • Cartell "II Concurso de Albañilería en Hospitalet 7 de maig de 1972.
 • 2 Cartells anunciadors 1r. recital de Jazz, 15/7/1978
 • Programa de mà Exposició inaugural de la seva Sala d'Art, 1/6/1980.
 • Cartell anunciador de l'exposició inaugural de la Sala d'Art del Casino del Centre, del 1 al 15 de juny de 1980-Programa de mà Concert de la coral Elisard Sala, 21 de juny de 1980.
 • Cartell anunciador del concert de la coral Elisard Sala, 21 de juny de 1980.
 • Programa de 2 actuacions de teatre pels dies 15 i 16 d’agost de 1983


 • Programes de Festes Majors, anys: 1929, 1944, 1946-1947-1957


 • Programes de la Festa Major d'Hivern, anys: 1929, 1951-1952, 1954-1956


 • Programes de la revetlla de Sant Joan, anys: 1949, 1951-1958


 • Programes de Quaresma. Temporada teatral, anys: 1951, 1953-1956

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Increments

Sistema d'organització

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Esborrany

Nivell de detall

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats