Subsecció A100 - Delimitació territorial

Ofici de l'Ajuntamen...

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 101-A-A100

Títol

Delimitació territorial

Data(es)

  • 1889 - 2009 (Creation)

Nivell de descripció

Subsecció

Volum i suport

0,1 ml

Àrea de context

Nom del productor

Història arxivística

Dades sobre l'ingrés

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

Documents relatius als processos de fixació i/o modificació de l’àmbit territorial on l’Ajuntament exerceix les seves competències, el terme municipal. L’Ajuntament de l'Hospitalet té la facultat de promoure la delimitació, l'atermenament i l'amollonament del seu terme municipal, d'acord amb el procediment establert per la legislació vigent en cada moment històric. Així mateix és competència municipal la divisió del terme en districtes i barris, i les variacions dels mateixos.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Increments

Sistema d'organització

El nou quadre de classificació, actualment en fase de prova, preveu les subseccions:
A100 Delimitació i amollonament del terme municipal
A200 Alteració del terme municipal

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Esborrany

Nivell de detall

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

La mateixa unitat de descripció i la legislació següent:
Catalunya: DECRET 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. DOGC núm. 5005, de 09.11.2007, p. 44733-44747.
Catalunya: ORDRE GAP/254/2007, d'11 de juliol, d'organització del Registre d'ens locals de Catalunya. DOGC núm. 4930, de 20.07.2007, p. 24819-24820.
Catalunya: DECRET 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya. DOGC núm. 4914, de 28.09.2007, p. 21718-21723.
Catalunya: DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. DOGC núm. 3887, de 20.05.2003, p. 10237-10269.
Catalunya: DECRET 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades. DOGC núm. 3337, de 28.02.2001, p. 2824-2825.
Catalunya: LLEI 13/1998, de 19 de novembre, de modificació de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els requisits exigits per constituir municipis nous. DOGC núm. 2777, de 01.12.1998, p. 14836-14837.
Catalunya: DECRET 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. DOGC núm. 1016, d’11.07.1988, p. 2910-2920.
Catalunya: LLEI 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya. DOGC núm. 832, de 27.04.1987, p. 1563-1592.
Espanya: REIAL DECRET 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. BOE núm. 194, de 14.08.1986, p. 28645-28652.
Espanya: ORDRE de 3 de juny de 1986, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d’Entitats Locals.
Espanya: REIAL DECRET 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d’Entitats Locals. BOE núm. 47, de 26.02.1986, p. 7144-7146.
Espanya: LLEI 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. BOE núm. 80, de 03.04.1985, p. 8945-8964.
Espanya: DECRET de 17 de maig de 1952 pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. BOE núm. 164, de 12.06.1952, p. 2630-2637.
Espanya: DECRET de 16 de desembre de 1950 pel qual s'aprova el text articulat de la Llei de règim local de 17 de juliol de 1945. BOE núm. 363, de 29.12.1950, p. 6037-6060.

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats