Fons comercial o d'empresa 603 - Fàbrica Cristal Obrera La Torrassa - Vidrerías Llobregat

Inventari

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 603

Títol

Fàbrica Cristal Obrera La Torrassa - Vidrerías Llobregat

Data(es)

 • 1924 - 1985 (Creation)

Nivell de descripció

Fons comercial o d'empresa

Volum i suport

402 capses d'arxiu

Àrea de context

Nom del productor

Fàbrica Cristal Obrera La Torrassa

Història del productor

Història arxivística

Dades sobre l'ingrés

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut


 • Fulls manuscrits de comandes
 • Sobres amb finestreta en blanc amb l'anagrama de l'empresa
 • Sobres marrons format Din A5 amb l'anagrama de l'empresa
 • Paper de carta de l'empresa
 • 2 talonaris d'abonament d'articles
 • 2 cartes en blanc amb el nom de la fàbrica imprès al remitent
 • Targetons de sortida a Rupit per celebrar, els socis de l'empresa, la festa del patró del ram del vidre de setembre de 1955
 • Llibre de capsa de setembre a desembre de 1924
 • Fulls de catàleg de productes que es comercialitzaven
 • Fulls d'enganxines amb motius florals
 • Llibre que du el títol ‘Para la Sección de Invalidez’ dels anys 1930 a 1947
 • Llibre d'actes dels mes d'abril de 1944 al de maig de 1951
 • Diploma Premios Jano en l'apartat de Qualitat de Comercialització de setembre de 1985
 • Talonari de rebuts de la fàbrica
 • Diploma de Premio de Honor per objectes de vidre de la Exposición Internacional de Artesanía de Madrid de 1953
 • Talonari de comandes
 • Enganxines del 50è. Aniversari de l'empresa

Veure: Inventari La Torrassa

Expedients d’Obres relatius a l’empresa (Fons Municipal):


 • núm.: 13.698

(es conserven enregistraments de vídeo d'alguns treballadors al Museu d'Història de L'Hospitalet)

(es conserven enregistraments orals sobre aquesta empresa i d’altres del ram del vidre)

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Increments

Sistema d'organització

1.Administració general
1.01 ÒRGANS DE GOVERN
01.01.01- Llibre registre Accionistes (anys’40)
01.01.02- Llibre registre Accions (1943)

1.02 CORRESPONDÈNCIA I GERÈNCIA
01.02.01-Llibre registre Correspondència entrada (1977-1991)
01.02.02- Trucades telefòniques i visites (1990)
01.02.03- Fires i convencions (1983-1985)
01.02.04- Fitxes clients (1988)
01.02.05- Vacances clients
01.02.06- Cambra comerç
01.02.07- Agències transports
01.02.08- Telex (1985-1987)

1.02 PERSONAL I SEGURETAT SOCIAL
01.02.01-Nòmines (1986-1987)
01.02.02- Diari nòmina (1989)
01.02.03-Fitxes control horari (1989-1990)
01.02.04-Sol•licituds de feina (Anys’80)
01.02.05-Seguretat social (1983-1985)
01.02.06-La catalana de seguros (1981-1984)

01.03 PATRIMONI
01.03.01-Immobles empresa
01.03.02- Inventari (1974)

2. Administració econòmica
02.01 FACTURACIÓ
02.01.01- Factures fàbrica (1983-1991)
02.01.02- Factures abonament (1983-1990)
02.01.03- Factures comercial (1981-1987)
02.01.04- Factures clients (1985-1991)
02.01.05- Proveïdors (factures) (1981-1989)

02.02 ESTADÍSTICA
02.02.01- Estadística facturació (1990)
02.02.02- Estadística facturació clients (1988)
02.02.03- Estadística facturació articles (1988-1989)

02.03 BANCS
02.03.01- Bancs (1982-1990)
02.03.02- Registre d'interessos bancs (1969-1974)
02.03.03- Comprovants comptat (1991)
02.03.04- Extractes bancaris (1988)
02.03.05- Butlletins C/A Bancs (1987)
02.03.06- Butlletins C/C Bancs (1987)
02.03.07- Detalls fulls (1987)
02.03.08- Resum situació bancs (1990-1991)
02.03.09- Relació d'efectes remesos a diferents bancs (1987)
02.03.10- Cartera proveïdors bancs (1989)

02.04 COBRAMENTS I PAGAMENTS
02.04.01- Cobraments (1981-1988)
02.04.02- Cobraments i pagaments bancs (1986-1988)
02.04.03- Pagaments (1983-1988)
02.04.04- Càrrecs abonament (1985-1986)
02.04.05- Despeses generals (1985-1988)
02.04.06-Cobraments, pagaments, subcomptes i avançaments (1990)
02.04.07- Resum despeses generals (1988)
02.04.08-Resums: despeses generals, saldos comptes, immobilitzats (1988)

02.05 DOCUMENTS COMPTABLES
02.05.01 Assentaments i moviments comptables
02.05.01.01- Assentaments automàtics (1989-1990)
02.05.01.02- Llibre diari assentaments automàtics (1988-1991)
02.05.01.03- Relació moviments comptables assentaments automàtics (1988)
02.05.01.04- Llibre diari assentaments diversos (1988-1990)
02.05.01.05- Llibre diversos núm.2 (1989-1990)
02.05.01.06- Apunts diari diversos (1988)
02.05.01.07- Llibre diari (1992)
02.05.01.08- Llibre diari assentaments apert. inic. (1988)
02.05.01.09- Llibre diari assentaments reg. part. autom. (1988)
02.05.01.10- Assentaments comptabilitat manuals. Llibre 2, 3, 5 (1988)
02.05.01.11- Relació moviments comptables (1991)
02.05.01.12- Relació mov. cont. diari núm. 5 (1988)
02.05.01.13- Mov. cont. reg. part. autom. (1988)
02.05.01.14- Resum diaris oficials (1988)
02.05.01.15- Cartera (llibre rebuts factura) (1988)
02.05.01.16- Relació rebuts (1988)
02.05.01.17- Varis duplicats (1985-1989)
02.05.01.18- Llistats control seccions (1987-1988)
02.05.02 Compres
02.05.02.01- Llibre compres (1992)
02.05.02.02- Llibre compres diari núm.4 (1989)
02.05.02.03-Llibre diari assentaments compres (1988-1990)
02.05.02.04- Moviments comptables compres (1989)
02.05.03 Comissions
02.05.03.01- Comissions (1990-1991)
02.05.03.02- Comissions comercial (1980-1990)
02.05.04 Tancaments
02.05.04.01- Tancaments definitius (1989-1990)
02.05.04.02- Tancaments provisionals (1989-1990)
02.05.05 Remesa
02.05.05.01- Remesa (1989)
02.05.05.02- Remesa bancs (1989-1991)5
02.05.06 IVA
02.05.06.01- Diaris oficial IVA (1988-1992)
02.05.06.02- Apunts diari IVA (1988)
02.05.07 Esborranys comptables
02.05.07.01-Esborrany comptabilitat assentaments manuals. Llibre 2 (1989)
02.05.07.02- Esborrany comptabilitat (1991)
02.05.07.03- Esborrany apunts comptabilitat (1991)
02.05.07.04- Esborranys manual major (1982-1987)
02.05.07.05- Esborrany diaris (1983-1987)
02.05.08 Extractes comptes
02.05.08.01- Extractes comptes clients (1989/1991)
02.05.08.02- Extractes comptes proveïdors (1989-1990)
02.06 BALANÇOS
02.06.01- Balanços situació (1988/1991)
02.06.02- Balanços de comprovació de saldos (1988)
02.06.03- Balanços situació i comprovació (1989)
02.06.04- Llibre de balanços sumes i saldos (1988-1989)
02.07 ALBARANS
02.07.01Albarans (1990-1990)

02.08 LLIBRES REGISTRES COMPTABLES
02.08.01- Llibre registre Diari (1965-1988)
02.08.02- Llibre registre Cobraments (1981-1989)
02.08.03- Llibre registre Inventari (1970-1980)
02.08.04- Llibre registre Caixa (1977-1982)
02.08.05- Llibre registre Despeses generals (1981-1986)
02.08.06- Llibre registre Compres (1981-1986)
02.08.07- Llibre registre Ventes (1977-1979)
02.08.08- Llibre registre Pagaments (1986-1987)
02.08.09- Llibre registre Salaris (1971-1983)
02.08.10- Llibre registre Càrrecs i abonaments (1980-1987)
02.08.11- Llibre registre Efectes (1981-1984)
02.08.12- Llibre registre Bancs (1982-1983)
02.08.13- Llibre registre Major (1959-1963/1982)

3. Producció
03.01 PRODUCCIÓ I FABRICACIÓ
03.01.01- Fulls de producció per prima (1990-1991)
03.01.02- Fulls de producció (1981-1983 / 1989-1991)
03.01.03- Fulls de fabricació per prima (1989-1990)
03.02 PRIMA
03.02.01- Prima (1988/1991-1992)
03.02.02- Producció (primes) (1987-1990)
03.02.03- Primes producció (1989-1990)
03.03 O.F.(Possiblement aquestes sigles signifiquin ordres de fabricació)
03.03.01- O.F. (1986-1988)
03.03.02- O.F. comercial (1987-1988)
03.03.03- O.F. sense codi i amb pes (1987-1988)
03.04 DOCUMENTS PRODUCCIÓ
03.04.01- Rebuts clients (1985-1989)
03.04.02- Pressupostos i pressupostos clients (1971-1986)
03.04.03- Carpeta mostra
03.04.04- Fitxes mostrari
03.04.05- Tarifes preus
03.04.06- Representants ofertes (1982-1985)
03.04.07-Estudis de temps (1990)
03.04.08- Regularització (1985)

4. Comandes i ordres d’enviament
04.01 COMANDES
04.01.01- Comandes (1983-1987)
04.01.02- Comandes comercial (1985-1986)
04.01.03- Comandes fàbrica (1985)
04.01.04- Comandes diferents proveïdors (1984-1987)
04.02 ORDRES D’ENVIAMENT
04.02.01- Ordres d’enviament (1984-1987 / 1990-1991)
04.02.02- Ordres d’enviament províncies (1983-1987)
04.02.03- Ordres d’enviament comercial (1987)

5. Exportacions
05.01.01- Exportacions (1983-1987)

6. Còpies de seguretat i manuals
06.01 Còpies de seguretat
06.01.01Superdiskets (còpies de seguretat)
06.02 Manuals aplicatius comptabilitat
06.02.01- Manual operatiu d’aplicació de comptabilitat Newconta (1988)
06.02.02- Manual d’implantació i explotació de l’aplicació Newnomin (1988)

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

accés lliure

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

inventari de 2 capses d'arxiu (1924-1985)

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Esborrany

Nivell de detall

Parcial

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats