Sèrie 1 - Projectes d'obra

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 904-1-1

Títol

Projectes d'obra

Data(es)

  • 1916 - 1974 (Creation)

Nivell de descripció

Sèrie

Volum i suport

91 capses normalitzades d'arxiu que contenen 1.151 unitats documentals en paper, paper vegetal, positius, negatius...

Àrea de context

Història arxivística

Dades sobre l'ingrés

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

La sèrie de projectes d’obra esta constituïda per un seguit d’unitats documentals compostes, on trobem el reflex de l’activitat professional que es va desenvolupa a l’Hospitalet de Llobregat per els arquitectes Manuel Puig Janer, Manuel Puig Ribot, i també d’altres arquitectes com: José Maria Sagnier Abelló, José de Senillos, Juan Mañas Redo, Juan de Haro Piñar, Javier Busquets Sindre, Antonio Perpiña Sebria, Antonio Canyellas, Amaro Tagarro Tarrago, José Casal Rubies, Luis Riola Riba, Juan Pujol Pascuet, Armando Lazaro López, Juan Mascedo, Francisco Escudero Ribot, Juan Pujadas Porta Ramon Puig Gairalt, José Soteras Mauri, Xavier Boix Pons, Antonio Miro Valverde, Jaime Verdaguer Urroz, José Maria Miró Guibernau , Armando Lazaro López, Luis Gimeno Rovira, José A. Villar Fernández també podem observar els diferents aparelladors que van intervenir com:Esteban Poch Daura , Jose Oriol Tibau Ribot, Apeles López Fuste, Pedro Ravetllat Sánchez, Juan Esquirol Llorens, José Benédicto Garay, Juan Torres Revilla, Jaime Turro Gallart, Miguel Bonet Ascon, Pedro Querol Ricart, Manuel Puig Ribot, Rafael Ulacia Barron, José Gutiérrez Fernández, Alberto de los Cuetos, Luis Tejero Vila, Narciso Boloix Poch, Enrique de Riquer Vila, Isidoro Palouzie Alarma, Juan Xiques Llitjos, Francisco Rodamillas Torras, Enrique Yañez Fabregat i en alguns casos també algun enginyer industrial: Santiago Puig Janer, Aurelio González Isla, Juan Navarro Deu, Antonio Ciudad Bachs. (NO SE SI FA FALTA POSSAR TOTS ELS ARQUITEQUES QUE HI SURTEN ALS DOCUMENTS)

La documentació esta composta per sol•licituds d’obres, visats d’obres, memòries, certificats d’obres, plànols, pressupostos, comptes, entre altres... on es fa referència a diverses cases, carrers i terrenys situat al terme de l'Hospitalet de Llobregat entre els anys 30 i 70. Dintre de cada expedient podem trobar originals, copies i esborranys i plànols antics que fan menció o referència a l’obra que es vol realitzar. També trobem en algun cas diferents projectes d’obres en un mateix expedient, això sol passar en projectes que tracten el mateix edifici i mateix promotor però l'obra que es vol realitzar diferent i en una data posterior o anterior. (ACABAR DE REMIRAR COM ESTA ESCRIT)

La numeració de la sèrie s'ha mantingut la que va fixar l'arquitecte Manuel Puig Janer. Cal recordar que ens trobem davant un fons disgregat de tal manera no hi ha en mols casos una numeració continuada dels expedients. En aquest conjunt documental només trobarem la documentació que fa referència a l’Hospitalet de Llobregat. Per altra banda, també observem que hi ha un conjunt d’expedients que no tenen cap numeració, en aquest cas s’ha optat per possar s/n per no trencar amb l’estructura originaria. Es tracten dels projectes de gran envergadura on el promotor es l’Ajuntament de Barcelona i/o l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. (NO SE SI FA FALTA INFORMAR SOBRE LA NÚMERACIÓ)

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Increments

Sistema d'organització

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

B200-Planejament del desenvolupament.
C100-Execució del planejament.
C410-Expedients de concessió de llicències d'obres a particulars.
C411-Expedients de concessió de llicències d'obres major.
E130-Projectes de consturcció i/o reformes d'immobles municipals.

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Esborrany

Nivell de detall

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

La pròpia unitat de descripció

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats