Massana i Llorens, M. Pilar

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Massana i Llorens, M. Pilar

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1951-

Història de la institució

Pilar Massana va néixer el 27 de novembre de 1951 a Solsona i va cursar estudis de treballadora social i d’Història.
Va treballar a l’Hospitalet, al barri de Can Serra, el 1973 i aviat es va implicar en la vida cultural i associativa de la ciutat. Va venir a residir a l’Hospitalet el 1982 any en que es va casar.
El mes d’octubre de 1979 va entrar a treballar a l’Ajuntament dins l’àrea de Serveis Socials. El 1981 és regidora de l’Ajuntament i membre del Comitè Local del PSUC, de 1995 a 1999 és regidora de I.C. i després passa a EUiA.
Ha participat en la creació de l’Associació de Veïns de Can Serra i dins la coordinadora de Associacions de Veïns de l’Hospitalet, també dins el Col•lectiu per la Pau i el Desarmament de Sant Josep, en les campanyes anti-OTAN de 1985 i en la I Campanya de Solidaritat amb Nicaragua, en el moviment de Solidaritat i en les campanyes del 0,7.
Ha col•laborat també en el Centre d’Estudis de l’Hospitalet i en diverses publicacions de la ciutat.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Treballadora social, regidora

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment