Sèrie 5 - Actuació política

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 862-3-5

Títol

Actuació política

Data(es)

  • 1971 - 2019 (Creation)

Nivell de descripció

Sèrie

Volum i suport

9,5 ml., 788 expedients, 216 cartells, 1 plànol.

Àrea de context

Nom del productor

Botey i Vallès, Jaume (1940-2018)

Història biogràfica

(En revisió).

Nom del productor

Massana i Llorens, M. Pilar (1951-)

Història biogràfica

(En revisió).

Història arxivística

Documentació aplegada per Jaume Botey i M. Pilar Massana en la seva actuació política. Conservada en els pisos del carrer Girona de l'Hospitalet de Llobregat i Llull de Barcelona. No disposava de cap instrument de descripció.

Dades sobre l'ingrés

Documentació lliurada per M. Pilar Massana a l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet els dies 7 i 17 de juny, 19 de juliol, 8 d’agost i 1 d’octubre de 2019.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

Aquesta sèrie està formada per cinc subsèries: 1) moviments socials, 2) eleccions i referèndums, 3) congressos i jornades, 4) actuació política a l’Hospitalet de Llobregat, 5) actuació política a nivell nacional i internacional.

1) Subsèrie moviments socials (1971-2017). Consta de quatre àmbits temàtics: a) dones, b) pau i desarmament, c) ecologisme, d) solidaritat i antiglobalització.
a) Dones (1984-2014). Documentació generada principalment per Pilar Massana, amb una certa participació de Jaume Botey. Conté documentació de:
.Congressos i jornades. De perfil més tècnic o de caire més feminista i/o organitzats per partits polítics. Programes, apunts i informacions complementàries.
.Publicacions periòdiques. En destaca “Xarxa feminista”, “Ca la dona” i “Selecció notícies dona”.
.Entitats. Xarxa feminista, Associació de Dones del Centre de l’Hospitalet, Ca la dona, CIAM (Centro de Investigación y Acción de la Mujer, Mèxic). Impresos de presentació i d’activitats.
.Institucions. Nacions Unides, Consell de les dones de Barcelona, ajuntaments de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat. Impresos informatius.
.Informacions temàtiques, sobretot prostitució i, en menor mesura, estrangeria, salut i altres.
.Campanyes. Marxa mundial de les dones, 2000.
.Partits i sindicats. Materials de treball de Pilar Massana en les organitzacions Àmbit de la Dona d’Iniciativa per Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat, PCE, IU, PSUC Viu i EUiA.
.19 cartells.
b) Pau i desarmament (1971-2015). Conté documentació de:
.Objecció de consciència. Impresos informatius i de campanyes, recull de legislació.
.OTAN no, bases fora. Ingrés de l’estat espanyol, referèndum de 1986, a nivell de Catalunya i de L’H, i campanya “bases fora”. Recull de premsa, textos d’opinió, documentació de campanyes d’oposició i de petició del vot negatiu. En destaca el referèndum popular a l'Hospitalet de Llobregat per a sortir de l'OTAN de 25 de novembre de 1984. En la subsèrie “Eleccions i referèndums” hi ha més documentació sobre aquest referèndum.
.Entitats. Fundació per la pau, Justícia i pau. Impresos informatius.
.Publicacions periòdiques. Sobretot “En peu de pau”, “En pie de paz”, “DDT”, “Paz y solidaridad”
.Moviment per la pau. 1es Jornades de debat del moviment per la pau de l'Hospitalet. Guió de treball.
.Guerra del Golf de 1990-1991. Dossiers de premsa, textos d’opinió, publicacions periòdiques “Parte en la guerra” i “La Pau”, posició d’ICV i campanya contra la guerra a nivell català i de l’Hospitalet de Llobregat.
.Crisi dels Balcans i guerra de Kosovo. Retalls de premsa, dossiers informatius, publicació “Full informatiu”, actuació d’IC i EUiA, campanya contra la guerra, llibre de Carlos Taibo: "Para entender el conflicto de Kosova" (1999).
.Guerra d’Iraq de 2003. Documentació de la campanya contra la guerra i del Tribunal internacional de l’Iraq, Barcelona 2005.
.Informacions. Retalls de premsa sobre la investigació de l'atemptat de l'11-M a Madrid i sobre els controls de passatgers en els aeroports europeus.
.22 cartells de les campanyes OTAN no i bases fora, 25 cartells contra la Guerra de l’Iraq, 5 cartells contra la guerra als territoris palestins, 3 cartells del moviment per la pau i el desarmament.
c) Ecologisme (1978-2008). Àmbit amb un volum menor de documentació que els altres. Inclou: documentació del Comitè antinuclear de Catalunya, campanya contra l’energia nuclear, defensa del medi ambient, butlletí “BIEN” i reculls de premsa.
d) Solidaritat i antiglobalització (1970-2017). Conté reculls de premsa, fotografies, correus electrònics impresos, apunts de treball, butlletins, textos informatius dels següents aspectes:
.Campanyes. Acampada pel 0,7%, campanya contra la llei d’estrangeria, campanya contra la cimera de Barcelona del Banc Mundial i activitats del fòrum social, iniciativa legislativa popular de renda garantida ciutadana, mobilitzacions contra l'atur i la precarietat laboral, declaració de l’Hospitalet per un Memorial Democràtic.
.Partits polítics. Treball de Jaume Botey a la comissió d'internacional, pau i solidaritat d'Iniciativa per Catalunya, àmbit de pau i solidaritat d'Iniciativa-Els Verds, àrea de Pau i Solidaritat d'EUiA, Comissió de moviments socials i ecologia d'EUiA i comissió de moviments socials del PSUC viu.
.Entitats. Dit i fet (casa d’acollida per a gent gran a Barcelona), Mesa cívica pels drets socials, Plataforma per a l'abolició del deute extern a l'Hospitalet.
.Trobades. Fòrum social català 2014, trobades de debat.
.Revistes i butlletins. En destaca la revista “Agermanament” (1970-1979).
.Materials de debat i reflexió. Sobre el deute extern, visió crítica del fòrum universal de les cultures de Barcelona 2004.
.18 cartells.

2) Subsèrie eleccions i referèndums (1977-2019). Aplega la següent documentació:
.Impresos informatius i paperetes electorals de diversos partits. Aplegats per Pilar Masana a cada convocatòria electoral.
.Campanyes electorals del propi partit: PSUC, IC, EUiA i coalicions. Elaboració de les candidatures i dels programes, disseny de la campanya electoral, pressupostos de campanya, trobades de candidats, programes electorals i impresos de propaganda, relacions d’apoderats, interventors i delegats, resultats electorals, valoracions de resultats i reculls de premsa. En destaquen les eleccions municipals, tant per la proximitat del treball polític local, com pel fet que Jaume Botey i Pilar Massana formaren part de les candidatures electorals en diverses ocasions.
.Referèndums. Posicions dels partits polítics, paperetes de votació. En el cas del referèndum de 1986 sobre la permanència de l’Espanya a l’OTAN, els productors del fons varen classificar la majoria de la documentació en la subsèrie de moviments socials, apartat de campanyes per la pau i el desarmament.
.46 cartells d’eleccions munipals, al Parlament de Catalunya, generals i al Parlament de Catalunya i de referèndums.

3) Subsèrie congressos i jornades (1982-2016). Documentació a nivell de l’Hospitalet de Llobregat, català, espanyol i europeu de congressos, conferències, jornades temàtiques, escoles d’estiu, escoles de formació de les organitzacions polítiques amb participació o relació de Jaume Botey i Pilar Massana: PSUC, Iniciativa per Catalunya, Partido Comunista de España, Izquierda Unida, Col•lectiu roig verd violeta, PSUC viu, Unitat d’Esquerres, Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica, Partit de l’Esquerra Europea. Inclou programes, ponències, resolucions, apunts de treball, documentació complementària i 2 cartells.

4) Subsèrie actuació política a l’Hospitalet de Llobregat (1977-2014). Consta de dos apartats: a) grup municipal, b) treball en el partit en l’àmbit local.
a) Grup municipal (1977-2014). Inclou:
.Treball de Jaume Botey a la Ponència d’Ensenyament. Important grup de documentació del treball de Botey com a tinent d’alcalde ponent d’Ensenyament (1979-1983), a partir de les primeres eleccions municipals democràtiques després de la dictadura. Inclou estudis i informes, plans d’actuació i pressupostos; programes de formació de mestres; escoles d’estiu i jornades d’ensenyament; informacions d’exposicions i fires; reglaments; materials didàctics, com les col•leccions “Teatre Escola”, “Música Escola”, “Experiències”, “Comunica” i “Quaderns urbans i els materials sobre festes populars, estades escola-natura i itineraris pedagògics; materials de la campanya municipal d'alfabetització d'adults; apunts de treball de Jaume Botey; 25 cartells de promoció d’activitats, alguns repetits.
.Grup municipal del partit polític amb participació de Jaume Botey i M. Pilar Massana al llarg del temps: PSUC, Iniciativa per Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Inclou programes d’actuació, pactes de govern, sessions de constitució de l’Ajuntament, reculls de premsa, treballs i reunions del grup municipal, documentació de M. Pilar Massana com a regidora, més documentació del PSC, partit en el govern municipal i amb el qual d’estabiren diversos acords.
.Informacions sobre el municipi. Inclou publicacions periòdiques editades a la ciutat, informacions de l’Ajuntament, plans d’actuació municipal, impresos informatius d’altres grups municipals, butlletins d’associacions de veïns, reculls de premsa sobre l’Hospitalet de Llobregat, octavetes de grups polítics sense representació municipal i 15 cartells, alguns repetits, i 1 plànol, d’aspectes diversos de la ciutat.
b) Treball en el partit en l’àmbit local (1976-2013). Inclou.
.Publicacions periòdiques i reculls de premsa. Inclou els butlletins. “Demà l'Hospitalet: publicació del PSUC de l'Hospitalet”, “Butlletí: Iniciativa per l'Hospitalet”, “Alternativa: butlletí de Joves amb Iniciativa de l'Hospitalet”, “El PSUC de l'Hospitalet”, “PSUC Pubilla Casas”, “PSUC Agrupación de Can Serra Hoja informativa”, “Iniciativa metropolitana: butlletí del grup d'Iniciativa-els Verds a l'àrea metropolitana”, “L'Hospitalet municipal: publicació del grup municipal d'IC-EV l'Hospitalet”, “Iniciativa l'Hospitalet: butlletí de l'organització de l'Hospitalet d'Iniciativa per Catalunya-Verds”, “Més Iniciativa per l'Hospitalet: Publicació d'Iniciativa per Catalunya verds”, “L'Altraveu municipal: butlletí del grup municipal ICV-EUIA”, “L'H Esquerra Unida i Alternativa: butlletí d'Esquerra Unida i Alternativa de l'Hospitalet”, “La veu alternativa de L'H: butlletí d'informació de l'assemblea local d'EUIA de L'Hospitalet”, “Boletín comunista de l'h, PSUC viu”, “L'H Verd: butlletí dels Verds de l'Hospitalet de Llobregat. Adherits als Verds Europeus”. Més un recull de premsa sobre política al municipi i un altre sobre el “cas Pujana”.
.Treball en el partit. Documentació dels partits i agrupacions polítiques amb participació de Jaume Botey i M. Pilar Massana, sovint en llocs de direcció, en l’àmbit local de l’Hospitalet de Llobregat: PSUC, Iniciativa per Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Els Verds, PSUC viu, Col•lectiu Roig-Verd-Violeta, Unitat d’Esquerres i Esquerra Unida i Alternativa. Inclou: apunts de reunions del Comitè local del PSUC i del PSUC viu, Comissió política d’Iniciativa per Catalunya i Comissió local d’Esquerra Unida i Alternativa, impresos de difusió, relacions de militants, materials de formació política, trobades de debat. pressupostos, comptabilitat.
.11 cartells.

5) Subsèrie actuació política a nivell nacional i internacional (1971-2014). Inclou:
.Treball en el partit. Documentació dels partits i agrupacions polítiques amb participació o amb relació per part de Jaume Botey i M. Pilar Massana, en ocasions en llocs de direcció, en l’àmbit català, espanyol i europeu: PSUC, Iniciativa per Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Els Verds, PSUC viu, Col•lectiu Roig-Verd-Violeta, Unitat d’Esquerres, Esquerra Unida i Alternativa, Izquierda Unida, Partido Comunista de España i Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica. Inclou: apunts de reunions de la Comissió política nacional d'IC després ICV, Comitè central del PSUC viu i Consell nacional d’EUiA; impresos de formació i de trencament dels partits; estatuts i línies programàtiques dels mateixos; materials de propaganda; informes polítics; textos de formació i de debat; documentació d’actes i campanyes, amb diversos expedients dedicats a les vagues generals; treballs parlamentaris. Inclou també materials d’altres organitzacions polítiques, singularment de la Organización de Izquierda Comunista de España (1975-1977), més alguns documents editats per les institucions catalanes.
.Publicacions periòdiques. Inclou exemplars, en nombre desigual, de les següents capçaleres:
-Vinculades al PSUC: “PSUC informa: Comitè de Barcelona”, “Nous horitzons”.
-Vinculades a IC, després ICV: “Jovent: Revista juvenil alternativa”, “Quaderns de serveis personals, Iniciativa per Catalunya”, “Comunicació, Iniciativa per Catalunya”, “Tramesa: Publicació de l'àmbit local d'Iniciativa per Catalunya”, “Quaderns de trànsit i de transport públic”, “Iniciativa i treball: publicació quinzenal d'informació política”, “L'alternativa: Publicació de l'Alternativa d'esquerres per Badia”, “Tramesa municipal, Edita: Grup d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds de la “Diputació de Barcelona”, “Directori: l'esquerra verda nacional a les institucions”.
-Vinculades al PSUC viu: “El Manifest: Circular central del "Manifest pel PSUC", “La Veu rebel dels joves i les joves del PSUC viu i jove”, “Nou treball: Portaveu del Partit Socialista Unificat de Catalunya viu”, “Mollet Alternatives: Butlletí de l'assemblea local d'Esquerra Unida i Alternativa de Molllet”, “La Paraula: Les coses canvien quan tu et mous”, “Butlletí intern del Comitè Central del PSUC viu”, “Nou combat”, “Quaderns de formació”.
-Vinculades al Col•lectiu Roig-Verd-Violeta: “Un altre full: Butlletí mensual editat per l'Espai Roig-Verd-Violeta i el Centre de Treball i Documentació”, “Corriente alterna: Un papelón rojo, verde y violeta del Espacio Alternativo”.
-Vinculades a EUiA: “Viceversa: publicació d'Esquerra Unida i Alternativa”, “Boletín de Organización de la Comisión de Organización EUiA”, “Barcelona alternativa: Oberta, diversa, sostenible, solidària, jove i dels treballadors/es, EUiA”, “Alternativa, EUiA”.
-Vinculada a IU: “Voces: Periódico Quincenal de la Izquierda Unida Federal”.
-Vinculades al PCE: “Nuestra bandera: Revista de debate político y teórico editada por el Partido Comunista”, “Mundo obrero: revista mensual del Partido Comunista de España”.
-Vinculades a altres organitzacions polítiques: “Força obrera: revista del Partit Obrer Revolucionari”, “Avant: Òrgan del Partit dels Comunistes de Catalunya”, “Comunicació Verda: publicació dels Verds Confederació Ecologista de Catalunya”, “Treball d'organització: Butlletí comissió d'organització PCC, nova edició”, “La Chichigua: col•lectiu de solidaritat”, “Rojos i roges: butlletí informatiu”.
-Publicacions de tipus més general: “L'Hora: el setmanari de Catalunya”, “Oriflama: revista de la joventut”, “Triunfo” i d’altres.
.Reculls de premsa. Sobre l’evolució de l’esquerra política, en l’àmbit català i espanyol, amb una especial atenció a les crisis d'Iniciativa per Catalunya i d'Izquierda Unida (1997-1998).
.24 cartells.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Alguns expedients d'activitat política contenien diversos documents repetits. En aquests casos se n'ha conservat dos exemplars i alguns més en aquells casos en què es tractés de documentació molt singular i rellevant. Pendent d'avaluació algunes publicacions periòdiques no singulars.

Increments

La documentació no transferida en aquesta fase (1999-2015), inclou documentació relativa a la campanya contra la guerra de l’Iraq (una part), acampada del 0,7% (una part) i visites als camps de refugiats palestins (tota la documentació).

Sistema d'organització

Documentació organitzada en expedients. Cadascun d'ells té relació amb alguna de les següents subsèries: 1) moviments socials; 2) eleccions i referèndums; 3) congressos i jornades; 4) actuació política a l’Hospitalet de Llobregat; 5) actuació política a nivell nacional i internacional.

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Documentació de lliure accés, llevat d’algunes unitats documentals (veure relació), que inclouen relacions de persones, en ocasions amb llurs adreces.

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

  • català
  • espanyol d'Espanya
  • portuguès de Portugal

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Documentació en paper. En bon estat de conservació. Algunes unitats documentals contenen fotocòpies, llegibles en el moment de fer la descripció. L'expedient "Tribunal internacional de l'Iraq. Barcelona, 2005" conté un disquet. Quatre cartells presenten pèrdua de suport, no de text, dos per estar retallats i dos per deteriorament.

Instruments de descripció

Relació d'expedients.

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Una part dels textos tenen un original en format digital, no analitzat en aquesta fase del tractament.

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Té relació amb una part molt rellevant de la biblioteca de Jaume Botey i M. Pilar Massana.

Descripcions relacionades

Bibliografia

Villanueva i Margalef, Maria: “Jaume Botey i Vallès, un lluitador per la pau”. Lliurament del 50è Memorial Joan XXIII (2017). L’Hospitalet de Llobregat, 2 de Maig del 2018: http://www.revistaperiferia.org/uploads/2/5/0/8/25082791/jaume_botey_i_valle%CC%80s.pdf

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Descripció realitzada segons els preceptes de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Estat de descripció

Nivell de detall

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

La informació continguda en la pròpia unitat de descripció s'ha contrastat i ampliat amb el testimoni de M. Pilar Massana.

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats