Subfons 1 - Jaume Botey i Vallès

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 862-1

Títol

Jaume Botey i Vallès

Data(es)

  • 1948 - 2018 (Creation)

Nivell de descripció

Subfons

Volum i suport

1,3 ml, 94 expedients, 4 cartells, 1 caricatura, 1 orla.

Àrea de context

Nom del productor

Jaume Botey i Vallès

Història biogràfica

Història arxivística

Documentació aplegada per Jaume Botey en el transcurs de la seva formació acadèmica, activitat docent i història personal i familiar, més la seva obra escrita. En el cas de la documentació del seu pare, Jaume va fer la feina de recopilació, selecció i formació dels vinc volums relligats. En el cas del seu germà Francesc, Jaume també va fer la feina de recopilació de la documentació, majoritàriament generada a Mèxic. Els volums recopilatoris anuals de la seva obra els tancava en el tombant de cada any i pels volts de Reis els obsequiava a M. Pilar Massana. Conservada en els pisos del carrer Girona de l'Hospitalet de Llobregat i Llull de Barcelona, tant la transferida a l'Arxiu com la que encara no ho ha estat. No disposava de cap instrument de descripció.

Dades sobre l'ingrés

Documentació lliurada per M. Pilar Massana a l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet els dies 19 de juliol i 1 d’octubre de 2019.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

Aquest subfons conté cinc sèries: 1) Aspectes personals i familiars; 2) Estudis i formació; 3) Activitat professional: docència, alfabetització i educació d'adults; 4) Reculls temàtics; 5) Obra escrita i recopilacions de l'obra pròpia.

1) Aspectes personals i familiars. En aquesta fase de la donació només ha ingressat a l’Arxiu un petit grup de documentació:
a) Del pare de Jaume, Jaume Botey i Candelich (1988). 5 volums relligats de reproduccions de documents, recopilats per Jaume Botey i Vallès, referents a documentació dels eu pare: personal i administrativa, treball a la Caixa de Pensions i participació en els Jocs Florals.
b) Del germà de Jaume, Francesc Botey i Vallès (1988-1992). Inclou tres col·leccions d’obres redactades per ell, com a eina de divulgació a la Misión de Maconí, Mèxic: “Teatro popular para el pueblo”, escrit en col·laboració amb José Segalés, “Historia de la Iglesia” i “Cuaderno de historia del pueblo mexicano”.
c) De Jaume Botey i Vallès (2018). Inclou una caricatura i un recordatori de la seva defunció.

2) Estudis i formació. Sèrie no inclosa en aquesta fase de la donació.

3) Activitat professional: docència, alfabetització i educació d'adults. En aquesta fase de la donació, ha ingressat a l’Arxiu la part de la sèrie referent a alfabetització i educació d’adults. Conté documentació de:
a) Activitat docent. Materials del curs de postgrau de la UB “Responsables de formación en educación de adultos y adultas”. Més 1 cartell i 1 orla de la promoció 1978-1979.
b) Publicacions periòdiques relatives a aquest àmbit. En destaca “Cuadernos de Pedagogía”, “Círculos de cultura/Cercles de cultura”, “Aulas de cultura”, Eduación de adultos”, “Nuevo amanecer” i “Materiales para la educación de adultos”.
c) Congressos i jornades tècniques. Inclou programes, reculls de ponències, apunts i materials complementaris. Més 3 cartells.
d) Textos i materials pedagògics. Inclou textos per a l’educació d’adults i educació permanent, quaderns d’escriptura i materials didàctics.
e) Experiències. Materials divulgatius de diverses experiències en alfabetització i formació d’adults, en llocs com l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Barco de Ávila (Valladolid), Andalusia i Equador.

4) Reculls temàtics. Sèrie no inclosa en aquesta fase de la donació.

5) Obra escrita i recopilacions de l'obra pròpia. Conté llibrets, fullets i revistes amb obra escrita de Jaume Botey, més els seus volums anuals de recopilació:
a) 11 Volums anuals de recopilacions d'escrits i d'activitats de Jaume Botey (1977-2004), fets per ell mateix. El primer volum no és anual, sinó que abasta els anys 1977-1992.
b) Llibres i fullets amb Jaume Botey com a autor únic (1984-2014). Inclou 10 treballs: “El Llibre Blanc de l’Ensenyament a l’Hospitalet” (1984), “Cinquanta-quatre relats d’immigració” (1986), “350 títols per a la solidaritat” (1998), “20 años de deuda externa en América Latina, Centroamérica y Nicaragua (1979-1999)” (2002), “Deuda externa en América Latina, Centroamérica y Nicaragua” (2000), “Fonaments teològics de la política de George W. Bush” (2003), “Alpha 63: fets i llegat” (2010), “Josep Seguí Mercadal: capellà compromès amb el món” (2011), “Josep Ayats: vivències d’un supervivent” (2011), “El col·lapse del sistema: bases per a pensar el nou mil·lenni” (2014), “L’Olivera: terra i gent” (2014).
c) Llibres d’autoria col·lectiva amb participació de Jaume Botey (1985-2016). Inclou 3 treballs, entre ells "Can Serra-50 anys: Història d'un barri de l'Hospitalet" (2016), amb Pilar Massana i altres autors.
e) Ponències i intervencions en congressos i jornades de Jaume Botey (2000-2016). Inclou 4 treballs.
f) Introduccions, pròlegs i presentacions de Jaume Botey a llibres d’altres autors (1987-2016). Inclou 9 treballs.
g) Transcripció de conversa feta per Jaume Botey (2010). Inclou 1 treball.
h) Fullets i llibre que esmenten Jaume Botey (1978-2013). Inclou 3 treballs.
i) Articles de Jaume Botey en publicacions periòdiques (1981-2017). Inclou treballs a les publicacions: ”Quaderns d'estudi", Centre d'Estudis de l'Hospitalet, "Mientras tanto", "Iglesia viva: revista de pensamiento cristiano", "Perspectiva escolar: Publicació de Rosa Sensat", "Alternativas: Revista de análisis y reflexión teológica", "Cristianos y cristianas por el Socialismo", "Quaderns"/"Cuadernos" (Cristianisme i Justícia), "Quaderns espai obert" (Centre d'Estudis Francesc Eiximenis), "Idees: Revista de temes contemporanis", "Papeles: de relaciones ecosociales y cambio global", "Nous horitzons", ”El Viejo topo”, "RTS: Revista de Treball Social", "Quaderns de pastoral", "Cuarto intermedio", "Qüestions de vida cristiana", "Evangeli i vida", ”Éxodo”, ”Acontecimiento: Revista de pensamiento personalista y comunitario” i ”Calidoscopi: Revista de pensament i valors personalistes”.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Tota la documentació d'aquest subfons és pertinent i no hi ha cap previsió d'eliminació.

Increments

Les cinc sèries d’aquest subfons, inclouen documentació no transferida en aquesta fase.

1) Aspectes personals i familiars. La documentació no transferida en aquesta fase (1945-2014), inclou:
a) Del germà de Jaume, Francesc Botey i Vallès. 204 volums numerats de quaderns d’anotacions, entre 1971 i 1995, amb un índex dels primers quaderns. Es tracta de fotocòpies fetes per Jaume Botey, ja que a la mort de Francesc, els quaderns originals varen quedar a l’Escola Pia de Mèxic. Hi ha també volums d’anotacions manuscrites, materials publicats, correspondència emesa, poesies, dibuixos, recordatoris de la seva defunció, escrits sobre ell, retalls de premsa, petits impresos, revistes, correspondència, fotografies en paper, diapositives, àudios i vídeos de la seva activitat a Mèxic. Predominen els materials fotocopiats, però hi ha també documents originals. Inclou alguns llibres de i sobre ell. Hi ha també alguna documentació de Conxita Sora i Margalef (Barcelona, 1941- 2003), amiga de la família i de Francesc, molt relacionada amb l’etapa del Camp de la Bóta.
b) Jaume Botey i Vallès. Tres àlbums de fotografies en paper de Jaume Botey jove i família, correspondència personal, comptabilitat domèstica, declaracions de la renda, nòmines, informes mèdics, agendes personals, llibretes d’estalvi i documentació de la seva defunció.
c) Altres membres de la família. Inclou àlbums de fotos familiars, documentació personal i administrativa i recordatoris de defunció. De Victòria Vallès i Soler (primera esposa del pare, no mare de Jaume), i dels germans Josep, Miquel i Montserrat.
En el pis del Poblenou hi ha també uns 450 llibres d’edicions antigues, que havien estat propietat de la família Botey.
No es coneix l’estat dels vídeos i àudios analògics.

2) Estudis i formació. La documentació no transferida en aquesta fase (1948-1993) inclou: documentació administrativa dels estudis realitzats (matrícules, notes, títols). Inclou el seu treball “"El hombre" según K. Rahner”, Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, curs 1964-1965

3) Activitat professional: docencia, alfabetització i educació d’adults. La documentació no transferida en aquesta fase (1975-2016) inclou:
a) Programes d’assignatures de l’Institut de Can Serra i de l’Escola de Mestres de Sant Cugat.
b) Materials d’iniciació al cristianisme. Inclouen també cançoners.
c) Treballs d’assignatures fets per Pilar Massana, entre 1980 i 1981, que Jaume Botey utilitzava com a materials per a les seves classes.
d) Materials de la seva assignatura “Món actual”, ordenats per cursos acadèmics.
e) Documentació del curs de postgrau en educació de les persones adultes, 1991-92, Universitat Autònoma de Barcelona.
f) Treball “Programa didáctica de las ciencias sociales”, com a opositor a l’Escola de Mestres de Sant Cugat el 1996.
g) Currículums vitae de Jaume Botey, elaborats en diversos anys i amb diverses finalitats, acompanyats de documentació acreditativa dels mateixos.
h) Participació a la Universitat Catalana d’Estiu, el 2016.
i) Documentació de la seva jubilació, el 2010, i dels homenatges rebuts.
Cal tenir en compte que Jaume Botey utilitzava també com a materials per a les seves classes la documentació compresa en la sèrie de reculls temàtics (no ingressada a l’Arxiu en aquesta fase de la donació), de manera que de vegades la frontera entre una i altra sèries és un tant imprecisa.

4) Reculls temàtics. La documentació no transferida en aquesta fase (1989-2017) inclou:
a) Educació. Informació sobre educació en general i, especialment, sobre educació d'adults. Esborranys i textos de Jaume Botey, publicacions periòdiques, dossiers, petits impresos, retalls de premsa, fullets, recopilacions de textos, informes de diversos països i de la UNESCO. Amb una especial atenció al paper del cristianisme en l’educació i als projectes educatius dels països de l’Amèrica Llatina visitats en projectes de cooperació i solidaritat.
b) Religió. Informació sobre història de les religions, fonamentalismes religiosos en els conflictes bèl·lics, diàleg interreligiós i la figura de Lluís Maria Xirinacs. Apunts manuscrits, publicacions periòdiques, recull de textos (alguns subratllats per Jaume Botey), retalls de premsa, 2 DVD.
c) Migracions. Publicacions periòdiques, retalls de premsa, textos, correspondència, programes electorals referents a immigració, ensenyament dels nouvinguts i interculturalitat. Amb materials de les entitats Trama, SOS Racisme, Centre UNESCO Catalunya, Càritas, CIDOB i Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social.
d) Economia social. Informacions sobre deute extern, crisi econòmica, col·lapse del sistema capitalista, globalització, precarietat laboral i pobresa. Inclou publicacions periòdiques, textos, correspondència i documentació preparatòria de conferències de Jaume Botey.
e) Síntesi de temes i diversos. Síntesi de temes, formada per dossiers temàtics, en temes com proper Orient, religió, educació i moviments socials. Alguns textos són seus. Inclou també retalls de premsa (1993-2002), un dossier de relació Catalunya-Espanya i procés català (1994-2017) i un altre de memòria històrica (2007-2008).
Tots aquests àmbits temàtics tenen també relació amb una part molt rellevant de la biblioteca.

5) Obra escrita i recopilacions de l'obra pròpia. La documentació no transferida en aquesta fase inclou sobretot articles en publicacions periòdiques.

Sistema d'organització

Documentació organitzada en expedients. Dins de cada sèrie, cada expedient té relació amb algun dels àmbits temàtics inclosos.

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

  • català
  • espanyol d'Espanya
  • espanyol d'Hispanoamèrica

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Documentació en paper. En bon estat de conservació. Algunes unitats documentals contenen fotocòpies, llegibles en el moment de fer la descripció. L'expedient "Tribunal internacional de l'Iraq. Barcelona, 2005" conté un disquet.

Instruments de descripció

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Descripció realitzada segons els preceptes de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament deCultura. Subdirecció general d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Estat de descripció

Esborrany

Nivell de detall

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

La informació continguda en la pròpia unitat de descripció s'ha contrastat i ampliat amb el testimoni de M. Pilar Massana. La data de l'ordenació de Jaume Botey com a sacerdot prové del testimoni de la seva germana Maria Teresa.

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats